BANG TV

日潮實錄
2017.11.16 Thu
NMD R1 「Color Static」搭配
NMD新配色,用類比世代的映像管電視雪花色塊當作靈感,鞋身21世紀但配色留在20世紀,這次上腳實穿,搭配你看!

更多穿搭指南:http://www.bangweb.com.tw/snap.php
Relation
相關影音
adidas Originals
BANG 開箱 | "Hu" Holi adicolor
BANG 開箱 | "Hu" Holi adicolor
2017.11.16 Thu more
adidas Originals
BANG開箱|EQT support ADV
BANG開箱|EQT support ADV
2017.11.16 Thu more
adidas Originals
BANG開箱| EQT support 93/17
BANG開箱| EQT support 93/17
2017.11.16 Thu more
Jordan
BANG開箱 | Jordan Why Not Zer0.1
BANG開箱 | Jordan Why Not Zer0.1
2017.11.16 Thu more
Under Armour
Curry 4 More Magic 開箱
Curry 4 More Magic 開箱
2017.11.16 Thu more
Hot
熱門影音
adidas Originals
BANG開箱|EQT support ADV
BANG開箱|EQT support ADV
2017.11.16 Thu more
adidas Originals
BANG開箱| EQT support 93/17
BANG開箱| EQT support 93/17
2017.11.16 Thu more
adidas Originals
BANG 開箱 | "Hu" Holi adicolor
BANG 開箱 | "Hu" Holi adicolor
2017.11.16 Thu more
Pile
Pile 日本超人氣聲優偶像 - 你不曾見過的她
Pile 日本超人氣聲優偶像 - 你不曾見過的她
2017.11.16 Thu more
adidas Originals
BANG開箱|adidas Originals PROPHERE
BANG開箱|adidas Originals PROPHERE
2017.11.16 Thu more
POPCORN
BANG 開箱|POPCORN 折疊減重包
BANG 開箱|POPCORN 折疊減重包
2017.11.16 Thu more
adidas Originals
BANG 開箱|DEERUPT 2018
BANG 開箱|DEERUPT 2018
2017.11.16 Thu more
NICKTHEREAL
BANG COVER 周湯豪
BANG COVER 周湯豪
2017.11.16 Thu more
adidas Originals
BANG 開箱|adidas FALCON
BANG 開箱|adidas FALCON
2017.11.16 Thu more
愷樂
BANG 9月號 封面人物 愷樂
BANG 9月號 封面人物 愷樂
2017.11.16 Thu more